Svařované pletivo zelené

H - plast: oko 50x100 mm, průměr drátu 2,5 mm

Promoplast: oko 75x100 mm, průměr drátu 2,1 mm

V - plast: oko 50x50 mm, průměr drátu 2,5 mm

E - plast: oko 50x100 mm, průměr drátu 2,2 mm